سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
به یقین بدانید که خدا بنده‏اش را هر چند چاره‏اندیشى‏اش نیرومند بود و جستجویش به نهایت و قوى در ترفند بیش از آنچه در ذکر حکیم براى او نگاشته مقرر نداشته ، و بنده ناتوان و اندک حیله را منع نفرماید که در پى آنچه او را مقرر است برآید ، و آن که این داند و کار بر وفق آن راند ، از همه مردم آسوده‏تر بود و سود بیشتر برد ، و آن که آن را واگذارد و بدان یقین نیارد دل مشغولى‏اش بسیار است و بیشتر از همه زیانبار ، و بسا نعمت خوار که به نعمت فریب خورد و سرانجام گرفتار گردد ، و بسا مبتلا که خدایش بیازماید تا بدو نعمتى عطا فرماید . پس اى سود خواهنده سپاس افزون کن و شتاب کمتر ، و بیش از آنچه تو را روزى است انتظار مبر [نهج البلاغه]
 
امروز: یکشنبه 100 فروردین 29

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف درمیرودپشت

روزهایی که گذشت،درمیرودپشت بسیارلطیف وبیادماندنی بود.گروهی ازعزیزان بی ادعاوعاشق دین مبین اسلام بصورت خودجوش وباتوکل به خداوندسبحان ،سه سال پیاپی بازحمت،حوصله وصبرمزیدوباانگیزه قرب الی الله،مراسم پرفیض اعتکاف رابرگزارمیکنند.حقیقتاچه زیباست، این دوستان  باهمت والای خویش توانستند:1/بامعنویت اعضای شرکت کننده بوی بهشتیان رادرروستاعطرآگین کنند2/اعتبارومنزلت روستای میرودپشت راعظمت بخشیدن،چراکه عده زیادی ازمعتکفان ازخارج روستاتشریف فرمایی کردند3/اینان بانی خیرشدند.چون برای افطاروسحرو...دست عده ای ازافرادخیرمیرودپشت رابازگذاشتندتادرراه خداوندقادرومتعال انجام وظیفه کنند.4/بابرنامه ریزی صحیح ودقیق تعدادمشتاقان به امراعتکاف را فزونی بخشیدند5/....6/....7/...ماهم به سهم خودمان ازدست اندرکاران برگزاری اعتکاف درروستای میرودپشت صمیمانه تشکرمیکنیم،ازخداوندبزرگ اجردرخورشان خواستاریم.درضمن این گروه بنامگل تقدیم شماستادبرگزاری مراسم پرفیض اعتکاف روستای میرودپشتگل تقدیم شمااعضای اصلی این ستادعبارتندازآقایان:محمدامامی-احمدفاضل زاده-میلادباباجانپور-محمدحسین زاده وخانم شهنازحسینی خداوندخیروبرکت به زندگیشان ببخشد.بایستی فرصت راغنیمت شمرد،ازبسیج وشورای اسلامی وکل بانیان خیرکه دربهتربرگزارشدن این مراسم بزرگ معنوی همکاری داشتند تشکرکنیم.انشاءالله تعالی لطف خداوندکریم شامل حال همگی شود.(کسب اطلاعات مذکورازمحضرآقای محمدامامی دانشجوی حقوق)

 

  نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در جمعه 91/3/19 و ساعت 10:19 صبح | نظرات دیگران()
درباره خودم

سلام میرودپشت
DR.M.H..Ahmadzadeh
پیاده آمده ام،پیاده خواهم رفت،تمام آنچه راکه ندارم، نهاده خواهم رفت.

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 26
مجموع بازدیدها: 72385
جستجو در صفحه

لوگوی دوستان
خبر نامه
 
وضیعت من در یاهو