سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
هر کس ادعا کند که به انتهای دانش رسیده است، نهایت نادانی خود را آشکار ساخته است . [امام علی علیه السلام]
 
امروز: یکشنبه 100 فروردین 29

سلام میرودپشت

پیشنهادات برای میرودپشت

دعوتازنخبگان وتحصیل کرده های روستای میرودپشتدوستان عزیز قبل از هرمطلبی سلام ودرودپاک ماراپذیراباشید.هدف ازبازکردن وبلاک سلام میرودپشت؟ روزگاران زیادی ازعمرخویش رابابیخبری ازهمدیگر گذراندیم،حداقل وسیله ای است جهت باخبرشدن ازهمدیگر،باخبرشدن ازنظرات،یشنهادات،راهکارهاو...این وبلاک مال همه عزیزان روستای میرودپشت است: دوستان لطف بفرمایید نظرات خودرااززوایای مختلف ،پیشنهادات درموردمسائل روستای میرودپشت عنوان کنید.بیاییداین وسیله راپاتوقی درست کنیم تاخاطرات چندین ساله رازنده کنیم،بیایید احساس کنیم همه بچه های روستای میرودپشت هروقت بخواهیم پیش هم هستیم.بیایید گل بگوییم،گل بخندیم تاازافسردگی ودل مردگی دربیایم.بیایید این فاصله هاراکم کنیم،تا روابط مامشکلات ماراآسان جلوه دهد.منظورازدعوت: آیاما تحصیل کرده های روستای میرودپشت میتوانیم درامورزادگاهمان حداقل باتوجه به حیطه شغلمان قدمی برداریم؟آیاروستای ماهمگام با روستاهای مجاورش حرکت میکند؟آیادر روستاهای دیگرفاصله تحصیل کرده هاونخبگان اینقدرزیاداست؟آیاراهکاری وجودداردتاروستای پویاداشته باشیم تاتوسعه ورشدرابصورت واضح داشته باشد؟توراخدانظربدهید.پیشنهاد:همایش نخبگان وتحصیل کرده های روستای میرودپشت: آری دوست من-نظربدهیدکجاوچه وقتی باشد.آیاخوب است همچین برنامه ای داشته باشیم؟آیااین نشست هامیتواندظرفیتهای روستای عزیزمان راهمسوکند؟نظربدهید.ما منتظرنظرات وپیشنهادات راهگشای شمادوستان هستیم.

آقای علیمحمدفلسفی فرمودند:اگرافرادتحصیل کرده روستاموافق باشند،هرهفته یک روزآنهم ساعت مشخص(آنهایی که درمحل حضوردارند،کارواجبی ندارند.)دریک مکان مشخص(ترجیحاغروب پنجشنبه،ساعت17تا19،گلزارشهدایاپایگاه بسیج)باشند.مطمئنابه محفل گرمی درآینده تبدیل میشود.

یک پیشنهاد:اگرامکانش هست،جهت رفاه نسبی فقراءمحل واینکه فقرانشاءالله ازروستای میرودپشت ریشه کن شود،بایک برنامه اصولی وطراحی درست،تمام صدقات وخیرات افرادمحل(البته افرادی که این پیشنهادرامی پزیرند.)برای فقراءمحل هزینه شود.(مثلا:حتی لازم باشد،صندوقهایی جهت این موضوع درمیادین محل،یادرمنازل ایجادشود.

آیامیدانیدجزیره زیبای گت اندون رامیخواهندازبین ببرند؟

اگردوستش داریددیرمی شودوتاآخرعمرنمی بینیدش!

بنده حقیرخیلی دوستش دارم سهم خودم گفتم ولی.....؟

 


1 . محمد امامی (دوشنبه 18/8/1388 ساعتِ 11:23 عصر) (217.219.175.131)

آقای دکتر سلام:

من به نوبه ی خودم تمام سعیم را کردم تا بتوانم از تخریب جزیره ی آبندان جلوگیری کنم،اما می دانم حرف های مارا پشت گوش می اندازند،

لذا از شما وتمامی بزرگانی که از وبلاگتان بازدید می کنند،خواهش می کنم که با شورای محترم تماس بگیرید وهر چه زودتر ازاین اقدام ناشایست جلوگیری کنید.( با تشکر عضو کوچک روستایتان)

  1 . محمود هدایتی (شنبه 23/8/1388 ساعتِ 11:58 صبح) (84.241.55.126)
 

جناب دکتر احمدزاده

سزاوار است شورای میرودپشت پاسخ دهد چه دلیل یا ضرورتی برای

تخریب این (اصطلاحا)جزیره وجود دارد با آنکه افرادی نسبت به این امر اعتراض دارند؟


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در سه شنبه 88/7/7 و ساعت 6:47 صبح | نظرات دیگران()

 سلام میرودپشت

اخبارمیرودپشت

Image0229

خبربسیارمهم!

قابل توجه تحصیل کرده های(حوزوی ودانشگاهی) روستای میرودپشت :

  

اولین گردهمایی بزرگ تحصیل کرده های(حوزوی ودانشگاهی) روستای میرودپشت بنام:

  

همایش هم اندیشی (علمی، فرهنگی) دانش آموختگان روستای میرودپشت

 

زمان:جمعه6آذر1388ُساعت30/14تا17         مکان:حسینیه ارشادروستای میرودپشت

 

_مسئولین هماهنگ کننده:آقای امامعلی فاضل زاده وآقای مهندس سیدکاظم کیاءوجبارنبی نژادوعابدین حسن نیاء

 

_هزینه برگزاری گردهمایی توسط آقای سهراب نبی نژاد

 


 _ازدوستان عزیزتحصیل کرده تقاضامیشودهرچه سریعترجهت ارائه مقالات وسخنرانی ثبت نام کنند.

 

_درپایان مراسم ازعزیزان خدمتگذارروستا(قبلا کارهای مهمی جهت پیشرفت روستای میرودپشت انجام

 داده،فعلابازنشسته میباشند)قدردانی بعمل آمده وبه رسم یادبودبه تعدادی ازاین عزیزان هدایایی تقدیم میگردد.

خداراشکر

واقعاخداراشکرهنرمندعزیزجناب آقای عابدین حسن نیاءمسئولیت تصویری همایش رابعهده گرفتند.(تاآنجایی که ماازآقاعابدین اطلاع داریم ایشان هنرمندی بسیار منظم ودقیق میباشند.مطمئناکارهای این هنرمندگرامی، جهت باشکوه برگزارشدن همایش تاثیرزیادی دارد.دستش دردنکندالهههههههههی.

و....آن روزهمایش فرم زیرتوزیع می شود 

بسمه تعالی

تاریخ:

مکان:

گردهمایی پیشگامان فرهنگی روستای میرودپشت

باسلام وتشکرازحضوردوستان گرامی

لطفامهمترین مشکلات فرهنگی روستارابترتیب بنویسید(نام ببرید):

1)                                                          2)                                                             3)

4)                                                         5)                                                              6)

مناسب ترین راهکارهای فرهنگی روستاکدامند؟(نام ببرید):

1)                                                         2)                                                             3)

4)                                                        5)                                                             6)

بنظرشماچنین گردهمایی هایی هرچندوقت لازم است؟

1‏)3ماه               2)6ماه                  3)یک سال                    4)غیره

لطفااسامی5نفرازداوطلبین راجهت مدیریت امورفرهنگی یادداشت کنید:

1)                  2)                   3)                          4)                          5)

نظرشمادرموردتشکیل اتاق فکرروستاچیست؟درصورت مثبت بودن 5نفرنیروی فکری رامعرفی کنید:

1)                   2)                  3)                          4)                          5)

اشکالات این گردهمایی رابنویسید:

1)                                    2)                             3)                                4)

پیشنهادات خودرادراین رابطه بنویسید:

1)                                    2)                             3)                                4)

آیاباماهمکاری خواهیدکرد؟درچه زمینه هایی؟

1)مالی        2)فکری            3)کاری                 4)هرسه مورد                         5)دیگرموارد:

نام:                              تلفن :                                     امضاء:

#درصورت نیازازپشت برگه استفاده نمایید.

باتشکر:فلسفی

باتشکر ازجناب آقای فلسفی که فرم مذکوررابرای روزهمایش طراحی وبرای ماارسال کردند.

 

Image0248

 

نشریه سلام میرودپشت(خبری/اخلاقی/هنری/ورزشی/بهداشتی/علمی/تاریخی/...)بزودی بعدازتمام شدن کارهای مجوزش طلوع خویش رادرروستای میرودپشت باصفحه های رنگی بازمیابد.


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در سه شنبه 88/7/7 و ساعت 6:37 صبح | نظرات دیگران()

سلام میرودپشت

روایت شهداء

خداقوت بسیجی های میرودپشت

امام خمینی(ره): «بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسیج میقات پا برهنگان معراج  اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام ونشانی در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.» ...دوستان عزیزوبزرگوارروستای میرودپشت درودپاک مراپذیراباشید.فرصت راغنیمت شمرده می خواهم بگویم...ازبروبچه های بسیجی محل خبری دارید.حقیقتابنده تعجب میکنم ،چه عشقی وایمانی،چه لطف وعلاقه ای و...این دوستان بسیج دارند.این عزیزان کارهای زیادی درروستاانجام میدهند.ازجمله درامورامنیت روستا(اگرافرادغیرصالح بفهمندبرای امنیت روستاکسی نیست بیشترآسیب به روستاواردمیکنند.)/فعالیت درشورای حل اختلاف/تشکیل کلاسهای قرآنی/گاهی هماهنگی وتشکیل کلاسهای علمی ودرسی/کمک به شورای اسلامی درامررفع مشکلات عمران وآبادی محل(اعضای شورای اسلامی میگویند:بسج درانجام تمام کارهای مهم روستاباماهماهنگ وزحمت زیادی متحمل شدند)/تشکیل جلسات هفتگی وماهانه ومراجعات پی درپی به جلساتی که درخارج محل برگزارمیشود./همراه بودن باهیئت امنای مساجد/همراهی وبرگزاری مراسم مناسبتهاو...خیلی ازروس کارهایی که زحمتکشان بسیجی انجام میدهندبنده فعلاحضورذهن ندارم...سوال من اینست آیااینهمه حجم کاراحتیاج به وقت نیست؟آیاحجم کارهای زیادافرادبسیجی راازسایرامورات خصوصی زندگی شان لطمه واردنمیکند؟ازخودگذشتگیهاولطف بیدریغ این مردان خداباعث شدتاخانواده های روستایی فامیلهای بنده وشما ازآرامش بیشتری بهره مند شوند.این افرادبی ادعانیازی به تعریف وتمجیدبنده وجنابعالی عمراندارند،آیاماها هیچ وظیفه ای نداریم؟آیاوظیفه مااحترام وسپاس به...نیست؟آیادوست داشتن چنین فرشتگان بی ادعاوظیفه مااهالی روستانیست؟آیاخیروبرکتی که آنها به محل می رسانندتوجه بیشتری ازطرف مااهالی نیست؟آیازمان آن نرسیده روستای مامثل بعضی ازروستای همجوارمراسم قدردانی ازبسیجیان زحمتکش وفعال محل داشته باشد؟پرورش وتشویق فرهنگ بسیجی درنهایت بنفع همه اهالی روستاست،پرورش وپویا شدن فرهنگ بسیجی باعث میشود جلوی خیلی ازمشکلات اخلاقی ومشکلات... روستاگرفته شود.کسی فرهنگ بسیجی داشته باشد بسیاری ازاعمال غیراسلامی دوری میکند،نمازمیخواند،صراط مستقیم رامیشناسد،رفتارهای شایسته داشته و...مطمنا دررسیدن به روستایی آبادوپیشرفته افرادبسیجی جزءپیشگامان می باشند.بنده به نوبه خودم ازهمه عزیزان بسیجی روستای میرودپشت بخصوص ازپیشکسوتان(مصطفی فاضل زاده-باب الله هادی نژاد-حسن فاضل زاده-اکبرامامی-محمداحمدزاده-جوادذبیح زاده-رضادماوندی-سبزعلی عباس نژادوهمه بسیجی هایی که دوستتان داشته وفعلا اسمتان راحضورذهن ندارم)سپاسگزارم.همه شماها سروران بنده بوده هرامری شما بفرمائیدحدود کاری اینجانب ،همانطورکه بارها اعلام کردم درخدمت شما عزیزان می باشم.خداوندیارویاورهمه بسیجیان باشد................بدرود. 

 روایت ازشهداء1

 بدون مقدمه میخواهم خاطره ای ازشهیدابوالقاسم علی اصغری گنجی بگویم،بنده حقیریکی ازهمکلاسیهای کلاس اول دبستان تااول نظری اوبودم،الان خاطره ای که ذکر می کنم ازدوران کلاس اول دبستان:شهیدبزرگوارابوالقاسم تمام مطالب فارسی کلاس اول دبستان راحفظ بود،بطوریکه اگرمی گفتیم صفحه32یا54یا27یا...بخوان باتسلط کامل ازحفظ می خواند.شهیدابوالقاسم درخیلی ازمقاطع تحصیلی جزءشاگردان ممتازبود.خداوندانشاءلله شهدای ماراباائمه اطهارمحشورگرداندومارابه راه راست هدایت کند.(دوستان :خاطرات شهدای محل بنویسید،البته بامشخصات خودتان )

روایت از شهداء2

شهیددماوندی غیرازاخلاق نیکوومعنویات و...یک انسان بسیارجسوروشجاعی بود.حالایک خاطره ازکلاس سوم ابتدایی ازاین شهیدبزرگوارنقل می کنم:آن زمانهای دورما همکلاسیها یکنفررئیس(بنام.....)داشتیم،همیشه حرف،حرف رئیس بود.کسی بدون اجازه رئیس حق انجام خیلی ازاعمال را نداشت،حتی بحدی حکومت رئیسمان وحشتناک شده بود،نمی گذاشت کسانی که درس رابلدبودندجواب درست درقبال سئوال معلم بگویند.(چون رئیس خودش درسهارابلدنبود)یک روزبه اتفاق رئیس دنبال بازیگوشیهای کودکانه رفتیم،(حداقل چهاریاپنج نفرازهمکلاسیهاممتازبودند،که یکی ازآنهاشهیدعزیزدماوندی بود.)فردای آن روزمعلم درس علوم(فصل سخت)پرسید،همه شاگردان ممتازبارئیس توافق رسیدندکه جواب سئوالات معلم راندهند،تامعلم فکرکنداین درس را هیچکس بلدنیست.چشمتان روزبدنبیندآن روز همه قربانی رئیس شدندوبه شدیدترین وضع موجود تنبیه(فلک)شدیم.جزشهیددماوندی که حرف رئیس راگوش نکردوجواب درست رابه معلم دادوتنبیه هم نشد.جالب است بدانیدرفتاربجاودرست شهیددماوندی زمینه سازانقلابی شدکه بعدها...ریاست آن رئیس ازهمکلاسیهایمان تمام شد.

روایت شهدا3

بسمه تعالی

خاطره ای از شهید ابوالقاسم گنجی:                                             

بعداز چند ماه ماندن در منطقه جنگی وبدون رفتن به مرخصی از او سوال کردم چرا به مرخصی نمی روید خانواده ات منتظرتند او در جواب به من گفت من تا گمگشته ام را در اینجا پیدا نکنم هرگز به خانه ام نخواهم رفت اری اوواقعا گمگشته اش را یافت و این ما هستیم که از قافله عقب مانده ایم و تنها راه چاره این است که باید رهرو راه شهدا باشیم و نگذاریم که خون شهدا پایمال شود

(همسنگرش علی اکبر امامی)

بعدازشهداچقدر به اهدافمان پایبندیم؟

آیااین روزهابه یادمان هست، آن روزهاچه کسانی شهیدشدند؟


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در سه شنبه 88/7/7 و ساعت 6:28 صبح | نظرات دیگران()
<   <<   6      
درباره خودم

سلام میرودپشت
DR.M.H..Ahmadzadeh
پیاده آمده ام،پیاده خواهم رفت،تمام آنچه راکه ندارم، نهاده خواهم رفت.

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 36
بازدید دیروز: 26
مجموع بازدیدها: 72391
جستجو در صفحه

لوگوی دوستان
خبر نامه
 
وضیعت من در یاهو