سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
هر گاه روزی بیاید که در آن بر دانشم نیفزایم، پس در آمدن خورشید آن روز بر من خجسته مباد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
امروز: یکشنبه 100 فروردین 29

سلام میرود پشت


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در پنج شنبه 88/7/2 و ساعت 2:56 عصر | نظرات دیگران()

 

سلام میرودپشت

 اهالی  میرودپشت سلام

  

رونق عهد شبابست دگر بستان را                                می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی                              خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش                            خاکروب در میخانه کنم مژگان را

ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان                          مضطرب حال مگردان من سرگردان را

ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند                       در سر کار خرابات کنند ایمان را

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح                             هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

برو از خانه گردون به در و نان مطلب                              کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

هرکرا خوابگه آخر به دو مشتی خاکست                        گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد                              وقت آنست که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش                        ولیدام تزویر مکن چون دگران قرآن را


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در پنج شنبه 88/7/2 و ساعت 12:11 صبح | نظرات دیگران()

سلام برهمه عزیزان روستای میرودپشت

  


 اسم روستای میرودپشت راچون زادگاه شماست خودتان پیداکنید.ـ
سلام مادربزرگها   سلام پدربزرگهاسلام خانه دارها سلام کشاورزهاسلام دخترها  سلام پسرها سلام تحصیل کرده ها  مادرها  پدرهاسلاماین وبلاک پاتوق همه میرودپشتی هاست،دراین وبلاک خبرهای روستا،امکانات روستا،معرفی دقیق زوایای مختلف روستا،معرفی کشاورزان نمونه،معرفی قبولیهای کنکور،شاگردان ممتاز،معرفی نونهالانی که تازه به دبستان می روند،معرفی نوزادانی که تازه به جمع روستا پیوستن،شعر،طنزو....خواهش میکنم نظروپیشنهاد زیادی بدهیدتابانام شماثبت شود.         


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در پنج شنبه 88/7/2 و ساعت 12:10 صبح | نظرات دیگران()

دعوتازنخبگان وتحصیل کرده های روستای میرودپشت

 

دوستان عزیز قبل از هرمطلبی سلام ودرودپاک ماراپذیراباشید.هدف ازبازکردن وبلاک سلام میرودپشت؟روزگاران زیادی ازعمرخویش رابابیخبری ازهمدیگر گذراندیم،حداقل وسیله ای است جهت باخبرشدن ازهمدیگر،باخبرشدن ازنظرات،یشنهادات،راهکارهاو...این وبلاک مال همه عزیزان روستای میرودپشت است:دوستان لطف بفرمایید نظرات خودرااززوایای مختلف ،پیشنهادات درموردمسائل روستای میرودپشت عنوان کنید.بیاییداین وسیله راپاتوقی درست کنیم تاخاطرات چندین ساله رازنده کنیم،بیایید احساس کنیم همه بچه های روستای میرودپشت هروقت بخواهیم پیش هم هستیم.بیایید گل بگوییم،گل بخندیم تاازافسردگی ودل مردگی دربیایم.بیایید این فاصله هاراکم کنیم،تا روابط مامشکلات ماراآسان جلوه دهد.منظورازدعوت:آیاما تحصیل کرده های روستای میرودپشت میتوانیم درامورزادگاهمان حداقل باتوجه به حیطه شغلمان قدمی برداریم؟آیاروستای ماهمگام با روستاهای مجاورش حرکت میکند؟آیادر روستاهای دیگرفاصله تحصیل کرده هاونخبگان اینقدرزیاداست؟آیاراهکاری وجودداردتاروستای پویاداشته باشیم تاتوسعه ورشدرابصورت واضح داشته باشد؟توراخدانظربدهید.پیشنهاد:همایش نخبگان وتحصیل کرده های روستای میرودپشتآری دوست من-نظربدهیدکجاوچه وقتی باشد.آیاخوب است همچین برنامه ای داشته باشیم؟آیااین نشست هامیتواندظرفیتهای روستای عزیزمان راهمسوکند؟نظربدهید.ما منتظرنظرات وپیشنهادات راهگشای شمادوستان هستیم.


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در پنج شنبه 88/7/2 و ساعت 12:8 صبح | نظرات دیگران()

سلام میرودپشتسلام میرودپشت  

مسابقه 

)(جایزه بسیارنفیس به بهترین هرمسابقه داده می شود)(

شرایط عمومی:اهل روستای میرودپشت/هرسنی/درقسمت نظرها جواب مسابقه نوشته شودوخصوصی نوشته نشود/درهرمسابقه فقط یکبار یک نفر شرکت کند

سئوال یک:نام قدیمی پایین محله وبالامحله میرودپشت (به تفکیک)چه بود؟(تا ?/??/??وقت داریدممکن است فرصت خیلی کمترشودولی بیشتر نمی شود.قرعه کشی مراسم??بهمن درمحل،یادتان باشدفقط جواب غیرخصوصی ارسال شود.)

 

400)width=400;">

 تشکرنامه   

جناب آقای عباس امامی:ممنون ازلطف شما،کمک کنیدتاارتقاءدهیم.

جناب آقای حسین کاظمی ازهمکاری شماجهت بدست آوردن شماره های موبایل نخبگان روستای میرودپشت بسیار ممنونم، امیدوارم  شماره تمام دوستان رابمن برسانید.دوستان دیگرهم لطف بفرمایند. 

جناب آقای حمیدروشن عنایت شمارا فراموش نمی کنم بااس ام اس ماراشرمنده کردید.
جناب آقای عظیم نقدی زاده:ازلطف شما متشکرم
جناب آقای مهندس محمودهدایتی:شما خیلی لطف دارید. امیدوارم همه دوستان مثل شما در این امر اینجانب راراهنمایی فرمایند.مافرمایشات شماعزیزان راباکمال میل دراولین فرصت برروی صفحه آنلاین وبلاک(صفحه اول)درج می کنیم.کافی است،دوستان دست بقلم شوند.حقیقت امراینجانب دوست دارم همه ازاین وبلاک بهره برندوبلاک تنهاباقلم همگان ارزشمندووزین می شود.برادران وخواهران مامنتظریم چه می نویسیدتاازقول شماروی صفحه آنلاین درج کنیم. 
جناب آقای حسن زاده:ازراهنمایی شمامتشکرم،لازم به ذکراست تاریخ میرودپشت نیازبه تحقیقات است. درآینده نزدیک بچشم.
جواب سوالات شما               
امیددرمورد سوال شمالطف کنیدگوشه چپ وبلاک میرودپشت سلام قسمت پیوندهاروی اسم دکترمحمدحسین احمدزاده کلیک کنید.
بچه محل درموردسوال شما مزرعه نشاء،مربوط به روستای میرودپشت نیست.  
بچه محل اولا دوست عزیزی که خودتان رابچه محل معرفی میکنید، ارادت خاصی به شما، که حتما شخصی پویاوازآن دسته افرادی که هفت شهر.......گشته (ما،میدونی هنوز.....)دارم.امیدوارم برکت وجودافرادآگاه ،دلسوزومسئولیت شناس مثل شمابالای سرمان باشد.درموردپیشنهادشما که وبلاک گروهی شود،بنده دستورشمادوست گرامی رابسیارمی پسندم.(چونکه بنده فرصت زیادی جهت نوشتن و...ندارم) ولی همانطورکه مطلع هستید،زمان بیشتری نیازتایارگیری شودوافرادانتخاب شده ازقوانینی درنوشتارخودرعایت کنند،تاخدای نخواسته مشکلی پیش نیاید.ماسعی میکنیم تاامرشما محقق شود،تاحدممکن امانتدارنوشتارهمه عزیزان باشیم. 
پیشنهادات شما
جناب آقای علیمحمدفلسفی فرمودند:اگربرادران تحصیل کرده موافق باشند،هرهفته یک روزوآنهم ساعت مشخص (آنهایی که درمحل حضوردارند،کارواجبی ندارند.)دریک مکان مشخص(ترجیحاغروب پنجشنبه ساعت??تا??گلزارشهدا)باشند.محفل گرمی درآینده تبدیل می شود.
بچه محل:درموردمکان پیشنهادآقای فلسفی، برای روزهای بارانی می تواند در کانون قرآن یاپایگاه بسیج باشد.
پیشنهاد:اگرامکان داردازعیدفطرامسال به بعد جهت رفاه نسبی فقراء محل واینکه فقرانشاءالله ازروستای میرودپشت ریشه کن شود،بایک برنامه اصولی وطراحی درست، تمام صدقات وخیرات افرادمحل(البته افرادی که این پیشنهادرامی پذیرند.)برای فقراء محل هزینه شود.(مثلا:حتی لازم باشد،صندوقهایی جهت این موضوع درمیادین محل،یادرمنازل ایجادشود.)
اخبار


 صفحه شهدا

شهدای روستای میرودپشت:شهیدمحمدعلی کاظمی-شهیدسبزعلی دماوندی-شهیدرجب طهماسب زاده-شهیدمحمودعلی اصغری گنجی-شهیدابوالقاسم علی اصغری گنجی-شهیدحجت الله شجاعی-شهیدمیرعلی خانعلی پور-شهیدباقر خلیلی(همه عزیزان شرکت کنید تادراین صفحه اطلاعات درموردشهداءمحل بنویسیم)

 

400)width=400;">

 

روایت ازشهدا1:

بدون مقدمه میخواهم خاطره ای ازشهیدابوالقاسم علی اصغری گنجی بگویم،بنده حقیریکی ازهمکلاسیهای کلاس اول دبستان تااول نظری اوبودم،الان خاطره ای که ذکر می کنم ازدوران کلاس اول دبستان:شهیدبزرگوارابوالقاسم تمام مطالب فارسی کلاس اول دبستان راحفظ بود،بطوریکه اگرمی گفتیم صفحه32یا54یا27یا...بخوان باتسلط کامل ازحفظ می خواند.شهیدابوالقاسم درخیلی ازمقاطع تحصیلی جزءشاگردان ممتازبود.خداوندانشاءلله شهدای ماراباائمه اطهارمحشورگرداندومارابه راه راست هدایت کند.(دوستان :خاطرات شهدای محل بنویسید،البته بامشخصات خودتان )

شاعران میرودپشت

(شعرارسال کنیدتابه اسم شمانوشته شود،جایزه هم میدهیم.)


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در پنج شنبه 88/7/2 و ساعت 12:3 صبح | نظرات دیگران()
   1   2      >
درباره خودم

سلام میرودپشت
DR.M.H..Ahmadzadeh
پیاده آمده ام،پیاده خواهم رفت،تمام آنچه راکه ندارم، نهاده خواهم رفت.

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 23
بازدید دیروز: 26
مجموع بازدیدها: 72378
جستجو در صفحه

لوگوی دوستان
خبر نامه
 
وضیعت من در یاهو