سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
[ و کسى از وى مسافت میان مشرق و مغرب را پرسید فرمود : ] به اندازه یک روز رفتن خورشید . [نهج البلاغه]
 
امروز: یکشنبه 100 فروردین 29

دعوتازنخبگان وتحصیل کرده های روستای میرودپشت

 

دوستان عزیز قبل از هرمطلبی سلام ودرودپاک ماراپذیراباشید.هدف ازبازکردن وبلاک سلام میرودپشت؟روزگاران زیادی ازعمرخویش رابابیخبری ازهمدیگر گذراندیم،حداقل وسیله ای است جهت باخبرشدن ازهمدیگر،باخبرشدن ازنظرات،یشنهادات،راهکارهاو...این وبلاک مال همه عزیزان روستای میرودپشت است:دوستان لطف بفرمایید نظرات خودرااززوایای مختلف ،پیشنهادات درموردمسائل روستای میرودپشت عنوان کنید.بیاییداین وسیله راپاتوقی درست کنیم تاخاطرات چندین ساله رازنده کنیم،بیایید احساس کنیم همه بچه های روستای میرودپشت هروقت بخواهیم پیش هم هستیم.بیایید گل بگوییم،گل بخندیم تاازافسردگی ودل مردگی دربیایم.بیایید این فاصله هاراکم کنیم،تا روابط مامشکلات ماراآسان جلوه دهد.منظورازدعوت:آیاما تحصیل کرده های روستای میرودپشت میتوانیم درامورزادگاهمان حداقل باتوجه به حیطه شغلمان قدمی برداریم؟آیاروستای ماهمگام با روستاهای مجاورش حرکت میکند؟آیادر روستاهای دیگرفاصله تحصیل کرده هاونخبگان اینقدرزیاداست؟آیاراهکاری وجودداردتاروستای پویاداشته باشیم تاتوسعه ورشدرابصورت واضح داشته باشد؟توراخدانظربدهید.پیشنهاد:همایش نخبگان وتحصیل کرده های روستای میرودپشتآری دوست من-نظربدهیدکجاوچه وقتی باشد.آیاخوب است همچین برنامه ای داشته باشیم؟آیااین نشست هامیتواندظرفیتهای روستای عزیزمان راهمسوکند؟نظربدهید.ما منتظرنظرات وپیشنهادات راهگشای شمادوستان هستیم.


 نوشته شده توسط DR.M.H..Ahmadzadeh در پنج شنبه 88/7/2 و ساعت 12:8 صبح | نظرات دیگران()
درباره خودم

سلام میرودپشت
DR.M.H..Ahmadzadeh
پیاده آمده ام،پیاده خواهم رفت،تمام آنچه راکه ندارم، نهاده خواهم رفت.

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 31
بازدید دیروز: 26
مجموع بازدیدها: 72386
جستجو در صفحه

لوگوی دوستان
خبر نامه
 
وضیعت من در یاهو